CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes

CFGM sistemes microinformatics xarxes

Aprendràs com instal·lar i mantenir serveis sobre xarxes fixes i mòbils, serveis d’Internet i els sistemes informàtics monousuari i multiusuari, amb la prestació de suport a l’usuari final en condicions de qualitat, de seguretat i en els terminis adequats.

Durada dels estudis

2.000 hores

2 cursos acadèmics:

 • 1650 hores al centre docent.
 • 350 hores all centre de treball.

Horari

De dilluns a divendres de 16.00 a 21.00h

Mòduls Professionals

Què estudiaràs?

Muntatge i Manteniment d’Equips (198 hores)
Sistemes Operatius Monolloc (132 hores)
Aplicacions Ofimàtiques (165 hores)
Sistemes Operatius en Xarxa (132 hores)
Xarxes Locals (165 hores)
Seguretat Informàtica (132 hores)
Serveis de Xarxa (165 hores)
Aplicacions Web (198 hores)
Formació i Orientació Laboral (99 hores)
Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
Anglès Tècnic (99 hores)
Síntesi (99 hores)

Formació en Centres de Treball (350 hores)

Titulació

 • Tècnic/a en sistemes microinformàtics i xarxes

Sortides Acadèmiques

 • Batxillerat.
 • Altres Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM).
 • Cicles Formatius de Grau Superior.

Sortides Laborals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • tècnic instal·lador i reparador o tècnica instal·ladora i reparadora d’equips informàtics
 • tècnic o tècnica en manteniment de sistemes informàtics
 • tècnic o tècnica en manteniment de serveis d’Internet
 • tècnic o tècnica de suport informàtic
 • tècnic o tècnica de xarxes de dades
 • tècnic o tècnica en vendes de TIC per a sectors industrials
 • reparador o reparadora de perifèrics de sistemes microinformàtics
 • comercial de microinformàtica
 • operador o operadora de teleassistència
 • operador o operadora de sistemes.