CFGS Administració i Finances

CFGS Administració i Finances

Aquests estudis capaciten per organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d’una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client i/o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.

Durada dels estudis

2.000 hores • 2 cursos acadèmics:
1650 hores al centre docent.

350 hores al centre de treball.

Horari

De dilluns a divendres de 16.00 a 21.00h

Mòduls Professionals

Què estudiaràs?

Primer Curs
MP1 Comunicació i atenció al client
MP2 Gestió de la documentació jurídica i empresarial
MP4 Recursos humans i responsabilitat social corporativa
MP5 Ofimàtica i procés de la informació
MP6 Anglès
MP9 Comptabilitat i fiscalitat
MP10 Gestió logística i comercial (UF1 i UF2)
M12 Formació i orientació laboral (UF2 – Prevenció de riscos laborals)
Segon Curs
MP3 Procés integral de l’activitat comercial
MP7 Gestió de recursos humans
MP8 Gestió financera
MP10 Gestió logística i comercial (UF3)
MP11 Simulació empresarial
MP12 Formació i orientació laboral (UF1 – Incorporació al treball)
MP13 Projecte d’administració i finances

MP14 Formació en centres de treball
350 hores de Pràctiques a l’Empresa.

Titulació

 • Tècnic/a superior en Administració i finances

Sortides Acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Sortides Laborals

 • Administratiu o administrativa d’oficina.
 • Administratiu o administrativa comercial.
 • Administratiu financer o administrativa financera.
 • Administratiu o administrativa comptable.
 • Administratiu o administrativa de logística.
 • Administratiu o administrativa de banca i d’assegurances.
 • Administratiu o administrativa de recursos humans.
 • Administratiu o administrativa de l’administració pública.
 • Administratiu o administrativa d’assessories jurídiques, comptables, laborals, fiscals o gestories.
 • Tècnic o tècnica en gestió de cobraments.
 • Responsable d’atenció al client.