CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma

CFGS Desenvolupament Aplicacions Multiplataforma

Aprendràs a desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’ús i qualitat exigides en els estàndards establerts.

Durada dels estudis

2.000 hores · 2 cursos acadèmics:

  • 1.683 hores al centre docent.
  • 317 hores al centre de treball.

Horari

De dilluns a divendres de 16.00 a 21.00h

Mòduls Professionals

Què estudiaràs?

Sistemes Informàtics (198 hores)
Bases de Dades (231 hores)
Programació (297 hores)
Llenguatges de Marques i Sistemes de Gestió d’Informació (99 hores)
Entorns de Desenvolupament (66 hores)
Accés a Dades (132 hores)
Desenvolupament d’Interfícies (99 hores)
Programació Multimèdia i Dispositius Mòbils (99 hores)
Programació de Serveis i Processos (99 hores)
Sistemes de Gestió Empresarial (99 hores)
Formació i Orientació Laboral (99 hores)
Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
Projecte de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (99 hores)

Formació en Centres de Treball (317 hores)

Titulació

• Tècnic/a en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma

Sortides Acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Sortides Laborals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

  • Tècnic o tècnica en desenvolupament d’aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial i de negocis
  • Tècnic o tècnica en desenvolupament d’aplicacions informàtiques de propòsit general i en l’àmbit de l’entreteniment i de l’informàtica mòbil