Curs accés a cicles

Informació bàsica

– Horari: De dilluns a divendres de 16.00 a 20.00.

– Durada: 1 any lectiu.

Per què triar EDN

– 100% d’aprovats

– Possibilitat de continuïtat en cicles de grau superior al mateix centre

– Relació de proximitat entre el professor i l’alumne/a.

Què és el curs específic per a l’accés als cicles de grau superior

Aquests estudis permeten a les persones que el superen l’accés directe als cicles formatius de formació professional inicial de grau superior; en el cas dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny, permet l’exempció de la part comuna de la prova d’accés, i en el cas dels ensenyaments esportius, l’exempció de la prova d’accés de caràcter general.

El curs s’organitza en dues parts, la comuna i l’específica. En la part específica del curs cal triar una de les quatre opcions (científicotecnologica, humanística i social, artística i esportiva), que és prioritari per als ensenyaments de formació professional als quals es vol accedir posteriorment.

La relació entre els ensenyaments de formació professional inicial i les opcions del curs d’accés que us oferim a l’EDN és la següent:

Famílies professionals de l’opció cientificotecnològica (CT)

 • Activitats físiques i esportives
 • Agrària
 • Arts gràfiques
 • Edificació i obra civil
 • Electricitat i electrònica
 • Energia i aigua
 • Fabricació mecànica
 • Fusta, moble i suro
 • Hoteleria i turisme
 • Imatge i so
 • Imatge personal
 • Indústries alimentàries
 • Indústries extractives
 • Informàtica i comunicacions
 • Instal·lació i manteniment
 • Marítimopesquera
 • Química
 • Sanitat
 • Seguretat i medi ambient
 • Tèxtil, confecció i pell
 • Transport i manteniment de vehicles
 • Vidre i ceràmica

Famílies professionals de l’opció humanística i social (HS)

 • Activitats físiques i esportives
 • Administració i gestió
 • Comerç i màrqueting
 • Hoteleria i turisme
 • Imatge i so
 • Imatge personal
 • Seguretat i medi ambient
 • Serveis socioculturals i a la comunitat

 Quines matèries es cursen a l’EDN

Matèries de la part comuna 

 • Llengua catalana: 3 hores
 • Llengua castellana: 3 hores
 • Llengua anglesa: 5 hores

Total d’hores setmanals de la part comuna: 11

Matèries de la part específica de l’opció cientificotecnològica (CT)

 • Matemàtiques (obligatòria): 4 hores
 • Física – Tecnologia: 4 hores

Matèries de la part específica de l’opció humanística i social (HS)

 • Matemàtiques (obligatòria): 4 hores
 • Economia d’empresa: 4 hores

Matèries de la part específica de l’opció artística (AR)

 • Matemàtiques (obligatòria): 4 hores
 • Física – tecnologia: 4 hores

 Vies d’accés

Per accedir a aquest curs cal tenir el títol de tècnic o tècnica d’un cicle de grau mitjà de formació professional inicial, d’arts plàstiques i disseny o d’ensenyaments esportius.

 

Per més informació, truca’ns al 93.839.01.00, escriu a edn@edn.cat o vine a veure’ns.