Formació ocupacional i contínua

 

FORMACIÓ OCUPACIONAL CURS 2019 – 2020

La formació ocupacional són accions formatives adreçades a persones en situació d’atur, subvencionades pel Servei d’Ocupació de Catalunya. Tanmateix, també hi places per a persones ocupades.

A continuació us detallem els diferents cursos que tenim atorgats i que s’iniciaran properament:

 1. Mecanització per arrencament de ferritjaMatrícula oberta
 2. Soldadura amb elèctrode i revestit i TIGMatrícula tancada
 3. Muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió –     Matrícula tancada

CURSOS ATORGATS CURS 2019 – 2020

Mecanització per arrencament de ferritja (FMEH0109)
Data inici(*): 10 de desembre de 2019
Data final(*): 10 de juny de 2020
Durada: 630 hores
Modalitat: Presencial
Horari (*): Dilluns a divendres de 9:00 a 14:00
Ocupacions: Torner i fresador en màquina convencional i CNC
Continguts: FMEH0109
Requisit  (**): ESO o EGB o titulacions superiors.

 

Soldadura amb elèctrodes i TIG (FMEC0110)
Data inici(*): 9 de desembre de 2019
Data final(*):  12 de juny de 2020
Durada: 720 hores
Modalitat: Presencial
Horari(*): Dilluns a divendres de 8:00 a 14:00
Ocupacions: Soldador TIG i soldador amb elèctrode
Continguts: FMEC0110
Requisit (**): ESO o EGB o titulacions superiors.

 

Muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió (ELEE0109)
Data inici(*): 12 de novembre de 2019
Data final(*): 30 de juny de 2020
Durada: 920 hores
Modalitat: Presencial
Horari(*): Dilluns a divendres de 8:00 a 14:00
Ocupacions: Electricista i manteniment industrial elèctric
Continguts: ELEE0109
Requisit (**): ESO o EGB o titulacions superiors.

Tots els cursos tenen incloses pràctiques no laborals en empreses.

(*) Són dates i hores orientatives.

(**) Si no es compleixen els requisits, es realitzarà una prova de coneixements abans d’iniciar els curs.

Documentació a presentar:

 • Fitxa Inscripció:  FT-73-EM-02 MATRICULA FO
 • DNI
 • Fotocòpia de la demanda d’atur actualitzada (DARDO)
 • TÍTOL (fotocòpia compulsada, o l’original)

Com que el nombre de places és limitat, si us interessa ja us podeu posar en contacte amb l’escola per fer la preinscripció trucant el telèfon 93 839 01 00 o enviant la fitxa d’inscripció a formacio.ocupacional@edn.cat

 

FORMACIÓ CONTÍNUA CURS 2018 – 2019

La formació contínua és el conjunt d’accions formatives que es desenvolupen per a millorar les competències i qualificacions de les persones treballadores prioritàriament, però també a les persones desocupades.

L’Escola Diocesana de Navàs sempre ha intentat oferir cursos de formació contínua subvencionats, com és el cas d’aquest curs que està subvencionat pel Consorci de Formació Contínua de Catalunya i gestionat per nosaltres i l’Escola Jaume Viladoms de Sabadell.

El curs que iniciarem el setembre de 2019 és el següent:

 1. Nòmines i Seguretat Social I (30 hores) – Matrícula tancada

Objectius generals

 

 • Proporcionar els coneixements i habilitats pràctiques necessàries per confeccionar nòmines en tots els supòsits que puguin donar-se en l’empresa així com l’elaboració d’assegurances socials i contractes de les últimes reformes operades.
 • Saber confeccionar un contracte de treball i el càlcul d’una apliació.
Continguts

 

 1. El contracte de treball
  1. Definició
  2. Objecte i característiques
  3. Requisits
 2. Afiliació a la seguretat social. Altes i baixes
  1. Butlletins de cotització. TC1 i TC2.
  2. Elaboració i contingut
 3. Rebut de salaris
  1. El salari
  2. Salari i la seva regulació legal
  3. El full de salari com a element de prova
  4. El model oficial de full de salari i els seus apartats
 4. Nòmines
  1. L’elaboració de la nòmina bàsica
  2. Les hores extres, la incapacitat temporal i l’accident de treball i el seu reflex a la nòmina
  3. Liquidacions i indemnitzacions en diferents supòsits
 5. Cotització a la seguretat social
  1. Les cotitzacions a la Seguretat Soical i la seva importància
  2. El càlcul de les bases de cotització
  3. L’aportació de l’empresa a la Seguretat Social i el model oficial de nòmina
  4. Els documents de cotització a la Seguretat Social
Documentació a presentar per fer la pre-inscripció

 

 1. Annex 1. Sol·licitud de participació en l’acció formativa. Omplir i signar amb bolígraf de color blau.
 2. Fitxa d’inscripció
 3. Autorització d’imatges i dades
 4. Còpia o escanejar DNI
 5. Fotocòpia de la capçalera de la darrera nòmina (en cas de treballadors)
 6. Fotocòpia del rebut autònom (en cas de ser autònom)
 7. Fotocòpia de l’últim full de segellar l’atur (en cas de persona desocupada)

 

Enviar tota aquesta documentació a formacio.ocupacional@edn.cat