A Integració Social fem Mobilitzacions i Tranferències

Com a exemple pràctic de Mobilitzacions i Transferències, per tal de treballar l’Autonomia Personal i Social, vam convidar la fisioterapeuta de la Residència Roc de Gironella, l’Aina Vila.
Moltes gràcies per l’experiència i els coneixements transmesos!