Cursos GRATUÏTS per a persones en atur FOAP 2015

Com cada curs estem treballant per oferir formació per a persones a l’atur, en totes aquelles especialitats que tenim experiència en la formació de cursos reglats.

La formació ocupacional són accions formatives adreçades a persones en situació d’atur, subvencionades pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.

Ja ha sortit la resolució de la convocatòria FOAP 2015 i els cursos que ens han atorgat són:

Nom curs

Codi curs

Hores

Nivell

Inici

Final

Mecanització per arrencament de ferritja (*)

(Informació: FMEH0109)

(Temari: FMEH0109_temari )

FMEH0109

630

2

Desembre 2015  Juliol 2016

Muntatge i manteniment d’instal·lacions solars tèrmiques (*)

(Informació i temari: ENAE0208)

ENAE0208

590

2

 Febrer2016  Juliol2016

Anglès A1 amb certificació per Cambridge

(Temari: SSCE01)

SSCE01

170

2

Febrer2016 Abril2016

Anglès A2 amb certificació per Cambridge

(Temari: SSCE02)

SSCE02

170

2

Abril2016 Juny2016
(*) En aquests cursos es realitzen pràctiques en empresa.
Els requisits d’accés als cursos són:
  • Persones en edat de treballar que estiguin a l’atur (DONO). Possibilitat d’accés a persones que estiguin treballant, i que estiguin apuntades al SOC (tenen prioritat les persones a l’atur).
  • Titulació mínima d’accés al curs: ESO o equivalents. En anglès A2 es requereix nivell A1 o superar prova de nivell.

Documentació a presentar:

  • Fitxa Inscripció:  FT-73-EM-02 MATRICULA FO
  • DNI
  • Fotocòpia de la demanda d’atur actualitzada (DARDO)
  • TÍTOL (fotocòpia compulsada, o l’original)

Com que el nombre de places és limitat, si us interessa ja us podeu posar en contacte amb l’escola per fer la preinscripció corresponent.

Publicitat FOAP2015