Història

Des de la fundació de l’escola pel Sr. Vicenç Vidal i Casacuberta, la història de l’escola es pot dividir cronològicament en cinc períodes ben diferenciats i que han marcat etapes en l’esdevenir posterior del centre:

  1. El Casal Jesús Obrer
  2. L’Escola d’orientació professional parroquial
  3. L’Escola Diocesana de Formació Professional
  4. L’Escola Tècnico-Professional Diocesana
  5. L’Escola Diocesana de Navàs

1. EL CASAL JESÚS OBRER ( 1945 – 1951 )

 

1.1 primera pedraL’obra del Sr. Vicenç Vidal i Casacuberta es materialitza a Navàs en la construcció i posada en funcionament del “ Casal “, de la mà del Rector i dels joves d’Acció Catòlica de la població, per això els dies 5 de juny del 1945, s’escriptura la Fundació del “ Patronat Vidal per a la Joventut Obrera” , 26 d’octubre del 1946, es dóna fe pública de l’adquisició dels terrenys per al futur “ Casal”, 27 de juliol del 1949, es posa la primera pedra i es comencen les obres. En motiu dels cinquanta anys d’aquesta efemèride es va col•locar una placa en aquest lloc, va presidir l’acte Mons. Antoni Deig i Clotet, 9 d’octubre del 1949, es va fer la benedicció del camp de bàsquet, que va ser el primer equipament a funcionar i que ha estat suport fins ara dels equips de bàsquet de Navàs.

En el transcurs dels anys casal i escola han ocupat les mateixes dependències i fins i tot s’han confós algunes vegades. La idea del Sr. Vicenç Vidal de donar serveis i poder oferir formació s’ha complert.

2. L’ESCOLA D’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL PARROQUIAL (1951 – 1956)

2.1 primera vista escolaUna vegada acabada la primera ala de l’edifici es varen iniciar les activitats d’aquesta escola d’orientació professional amb classes i cursets de formació tècnica i humana per als joves aprenents
5 de juny del 1951, el Sr. Vicenç Vidal proposa per carta al Sr. Badia fer-se càrrec de l’escola el curs vinent,
14 de setembre del 1951, el Sr. Vicenç Vidal comunica al Sr. Badia que l’edifici i el mobiliari ja estan a punt per començar les tasques de formació i li assigna com a habitatge el pis de sobre la capella, d’acord amb el Mn. Josep Rota aleshores rector de Navàs,
14 d’octubre del 1951, es procedeix a la benedicció de l’edifici cantonada carrer Vicenç Vidal amb el carrer Sant Josep,
novembre del 1951, comencen les primeres classes a l’Escola d’Orientació Professional, bàsicament són classes nocturnes,
Curs 1952–1953, s’organitzen per primera vegada Cursets Tèxtils a l’Escola, que s’impartiran durant molts anys,
2.4 Classes de comerç a la biblioCurs 1954-1955, en la documentació d’aquella època apareix per primera vegada el nom de “ Escuela Diocesana Profesional”. S’estableixen plans propis d’estudis per a les especialitats de Mecànica, Fusteria i Tèxtil, entre d’altres, també es van començar a impartir Estudis Comercials,
6 de gener del 1955, s’ inaugura la zona de la Sala de Jocs que tant servei ha prestat a les entitats del poble, a la parròquia i al jovent de Navàs,
25 de juliol del 1955, creació de “ L’obra Diocesana de l’ Escola de Formació Professional “ del bisbat de Solsona a càrrec del bisbe Vicenç Enrique i Tarancón en l’edifici que el Patronat Vidal havia cedit a l’Obra Diocesana

3. L’ESCOLA DIOCESANA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL (1956-1971)

Inauguració oficial

Inauguració oficial

14 d’octubre del 1956, inauguració de l’Escola Diocesana de Formació Professional, amb la posada en marxa dels primers tallers i dos pisos.
6 d’octubre del 1957, morí a Barcelona el Sr. Vicenç Vidal i Casacuberta, fundador de l’Escola.
22 de juny del 1958, es va col•locar una làpida en record i agraïment al fundador de l’Escola, el Sr. Vicenç Vidal,
curs 1958-1959, es comencen a impartir els estudis d’Oficialia,
11 de febrer del 1960, promulgació del decret del Ministerio de Educación pel què es reconeix l’escola i s’autoritza a impartir les especialitats d’ajustador, torner, filador i teixidor,
18 de juliol del 1960, s’inaugura la pista de bàsquet cimentada,
Curs 1961-1962, s’amplien els estudis amb la Iniciació Professional ( 12-13 anys); s’amplien els edificis existents i es fa la instal•lació de nous tallers. El patronat Vidal fa donació dels locals i terrenys al Bisbat de Solsona.

Primeres ampliacions

Primeres ampliacions

1 de setembre del 1963, inauguració dels nous tallers i ampliació de l’edifici. Van assistir a l’acte el Bisbe Vicenç Enrique i Tarancón, el Governador Civil de Barcelona, Sr. Antonio Ibáñez Freire, el Cap de Secció de F.P. del Ministerio de Educación, Sr. Ubaldo Llorente Sancho, i el Director Tècnic del Secretariat Nacional de F.P. de l’Església, el pare Julián Ocaña,
Curs 1964-1965, es reconeix a l’escola poder impartir el nivell de Maestria Industrial ( O.M. 19-10-1965) en les branques de mecànica i tèxtil. Visita l’escola el Director General de Formació Professional del Ministeri d’Educació, el Sr. Vicente Aleixaindre,
Curs 1965-1966, s’estrenen les noves aules i laboratoris en l’ edifici continuació de l’ala nord,
28 de juny del 1967, viatge a Roma per assistir a l’Audiència del Papa Pau VI a la Formació Professional Espanyola. Hi van 60 persones de les quals 40 són alumnes,
Curs 1967-1968, l’escola imparteix el Batxillerat Elemental en el marc del Col•legi lliure Adoptat, secció masculina. Es posa en marxa la primera residència escolar en un pis,
10 de gener del 1969, s’autoritzen nous estudis de la branca elèctrica, instal•lador i bobinador.

Els primers tallers

Els primers tallers

Curs 1969-1970, s’amplien els tallers i es construeix cuina i menjador equipat per a 200 alumnes.

Curs 1971-1971, s’obre la nova residència, situada a Cal Vidal a l’antic Casal de la Dona, amb una capacitat de 140 alumnes,
31 de juliol del 1971, s’autoritza l’escola a impartir estudis de Maestria Elèctrica

 

4. L’ESCOLA TÈCNICO PROFESSIONAL DIOCESANA ( 1971-2000)

4 primera aula màquines escriure - admCurs 1971-1972, autorització de la nostra escola com a Centre Experimental de Formació Professional, per als nous plans d’estudis, d’acord amb la nova llei d’educació. S’accepten noies a l’escola, fins ara només masculina. L’adscripció de l’escola passa de Vic a Manresa i canvia la denominació, des d’ara es denominarà Escola Tècnico Professional Diocesana. Es fan per primera vegada les especialitats Química i Administrativa,
curs 1974-1975, neix l’Associació de Pares i es posa en marxa el Segon Grau de Formació Professional,
20 de gener de 1976, s’obté la classificació definitiva de l’Escola com a Centre Homologat de 1r i 2n Graus de Formació Professional,
21 de maig del 1976, primera reunió del nou Consell de l’Obra Diocesana de Formació Professional. S’ha fet una reestructuració d’aquest organisme promoguda pel bisbe Joan Martí Alanís.
4 de juliol del 1976, celebració de les bodes de plata de l’Escola. Actuació de la Coral Polifònica de Puig-reig,

El nou taller elèctric

El nou taller elèctric

21 d’abril del 1977, relleu en la Direcció del Centre: Anselm Isern i Pons és elegit director, per al curs següent,
3 de juliol del 1977, homenatge a Lluís Badia i Torras pels seus 26 anys de director ( 1951-1977) amb motiu de deixar el càrrec,
Curs 1977-1978, s’inicien els estudis d’una nova especialitat, l’Electrònica. S’organitzen per primera vegada visites a l’escola per a alumnes de 8è d’EGB de la comarca.
Curs 1978-1979, s’extingeixen els estudis de la branca de Química,
4 de febrer del 1979, el Conseller d’Ensenyament i Cultura de la Generalitat de Catalunya, Pere Pi-Sunyer Bayo, vingué a fer una conferència dins els actes de la festa de Sant Joan Bosco,
4.3 Propaganda escola 19823 de febrer del 1980, el pare Francesc Riu i Rovira de Villar, Secretari General del Secretariat de l’Escola Cristiana fa una conferència i visita el centre,
2 de febrer del 1981, exposició commemorativa de l’arribada de l’home a la Lluna, amb motiu de la festa de Sant Joan Bosco. Conferència a càrrec del Dr. Joan Oró i Florensa, biòleg, membre de la NASA i diputat al Parlament de Catalunya,
31 de gener del 1982, el Secretari Tècnic del Departament d’Indústria de la Generalitat de Catalunya, senyor Joan Vallbé i Ribera, visita l’escola i fa una conferència,
24 d’abril del 1982, organització dels Primers Jocs Florals Escolars conjuntament amb els altres centres de Navàs,

Curs 1983-1984, es modifiquen els plans d’estudis del primer curs per oferir un híbrid denominat Metall – Automoció,

Curs 1984-1985, s’inicien de forma regular cursets per a l’INEM com a centre col•laborador, que van destinats a joves en atur,

29 de gener del 1984, visita l’escola el senyor Jaume Bassa i Pascual, Director General de Política Industrial i Tecnologia de la Generalitat de Catalunya. Participa en un debat amb el senyor Antoni Serra, gerent de Serra i Feliu SA sobre el futur de la indústria a Catalunya,

3 de febrer del 1985, el senyor Miquel Reniu i Trasserres, Director General d’Ensenyaments Professionals i Artístics de la Generalitat de Catalunya visita l’escola i dóna una conferència.

Sr. Lluís Badia

Sr. Lluís Badia

5 d’octubre del 1986, homenatge al Sr. Lluís Badia i Torras, primer director i impulsor de l’escola amb motiu de la seva jubilació. Assisteixen el Conseller d’Ensenyament, honorable senyor Joan Guitart i Agell i el cardenal Vicenç Enrique i Tarancón i d’altres autoritats,

22 de desembre del 1988, inauguració de la nova residència escolar. És la tercera que ha tingut l’escola i la primera que es troba dins del recinte escolar. Té una capacitat per a 54 alumnes,

5 de febrer del 1989, el senyor Joan Descals i Esquius, Director General d’Ordenació i Innovació Educativa visita l’escola on dóna una conferència.

10 de maig del 1989, el professor Joan Fontquerni i Rosell és elegit nou director de l’escola, per cessament voluntari del Sr. Anselm Isern, per al curs següent,

Juliol del 1989, la Generalitat de Catalunya i la Federació Catalana de Patinatge fan un campus d’hoquei sobre patins a les instal•lacions de l’escola. Aquesta activitat es repetirà 9 estius consecutius,

Curs 1989-1990, s’inicia el primer curs de FP1 en règim rotatori per anar adaptant els continguts educatius a la futura reforma de l’ensenyament,

Octubre del 1989, el ple de la Cambra de Comerç i Indústria de Manresa es reuneix a la Sala d’Actes de l’Escola,

Curs 1990-1991, posada en marxa d’un pla d’Acció Tutorial per al Primer Grau segons els criteris de la reforma. Per tal de satisfer la demanda es tornen a impartir a l’Escola els estudis de Química que ja teníem reconeguts. Els alumnes de col•legi Sant Josep utilitzaran el menjador de l’escola,4.1 el nou taller elèctric - osciloscopi - sibila

Novembre del 1990, s’imparteixen per primera vegada cursets del Fons Social Europeu sobre Autòmats Programables,

Abril del 1991, Jornades de Seguretat Vial a l’escola, col•laboren el Montepio de Conductors Sant Cristòfol i la Gerència de Seguretat Vial de la Generalitat de Catalunya,

Maig del 1991, visita l’escola el Gerent de Seguretat Vial de la Generalitat de Catalunya el senyor Josep Lluís Pedragosa i Radué. Visiten també les instal•lacions de l’escola la Junta de Govern de la Patronal metal•lúrgica del Bages,

Juny del 1991, es comencen les obres d’ampliació i remodelació de l’escola sobre l’antic taller tèxtil,

17 de gener de 1992, s’ inauguren les obres d’ampliació sobre l’antic taller tèxtil. S’han construït 1000 metres quadrats per a noves aules i laboratoris de cara a la reforma educativa,3.7 tallers nous contruccio

Juliol del 1992, el professorat del centre es prepara intensament per a la reforma, assistint a cursets i seminaris,

Curs 1992-1993, s’amplia el laboratori de química per doblar la seva capacitat. Aquest és el darrer curs que s’imparteixen ensenyaments del Tèxtil. L’escola assumeix el màxim d’alumnes de la seva història, 667, dels quals 240 utilitzen el menjador diàriament. Es restaura la façana principal i s’adapta la planta superior de la zona de tallers. Presentació de l’expedient de reconversió del centre,

Curs 1993-1994, s’adapta el centre a la reforma i continua la formació del personal. En data 17 de gener del 1994 autorització del projecte de centre per impartir els nous ensenyaments LOGSE,

Curs 1994-1995, s’autoritzen provisionalment els nous ensenyaments de la reforma; es posa en marxa la implantació del 3r curs d’ESO i l’ extinció del primer curs de FP1,

16 d’octubre del 1994, acte d’homenatge al Sr. Vicenç Vidal i Casacuberta a cal Vidal i a l’Escola. Assiteix a l’acte entre d’altres el Conseller d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, honorable senyor Joan Maria Pujals,

Curs 1995-1996, s’extingeix tota la Formació Professional de primer grau a la vegada que s’implanta el 4t curs d’ESO. Es fan Cursets de Fons Social Europeu. L’escola forma part des d’ara de la xarxa del Servei Català de Col•locació. Es crea a l’escola un Departament Pedagògic de suport al professorat i de les adaptacions curriculars,5 Instal·lacions escola

Curs 1996-1997, s’imparteix el 1r curs d’ESO, Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà i Cicles Formatius de Grau Superior, amb autorització provisional. S’han fet dos cursets de Fons Social Europeu, un d’Autòmats Programables i l’altre d’Autocad. S’ha estrenat una aula de nova de Tecnologia i una altra d’Informàtica,

Curs 1997-1998, s’han implantat totalment els ensenyaments d’ESO, es farà 2n. de Batxillerat i el 2n. curs de tots els Cicles Formatius de dos anys, els alumnes de COU de l’Escola Anna Soler i Daniel s’han traslladat a la nostra escola. S’ha equipat la Sala d’Actes amb un projector làser i s’ha condicionat una nova aula d’informàtica,

Curs 1998-1999, comencen els estudis de Programes de Garantia Social. El Col•legi Sant Josep de Navàs i les Escoles Parroquials de Puig-reig signen un conveni d’adscripció a la nostra escola que aprova el Departament d’Ensenyament. Per la Fira de Primavera es reparteix el 1r butlletí de l’escola Aula Informació,

19 de juliol del 1999, Resolució de la Direcció General de Centres docents autoritzant definitivament el projecte de Centre,

27 de juliol del 1999, es celebren els cinquanta anys de la col•locació de la primera pedra. Presideix l’acte el senyor bisbe Antoni Deig i Clotet, fill de Navàs i l’Alcaldessa de Navàs Maria Àngela Estruch i Carbonell,

Curs 1999-2000, es posa en funcionament un ascensor a la part nova de l’escola per donar accessibilitat a les persones amb discapacitats i s’aprofita per millorar algun accés amb rampes,

19 de novembre del 1999, primera reunió per a la creació de la comissió gestora del cinquantenari de l’escola. Hi ha representació de professors, pares, alumnes, exprofessors, exalumnes i Ajuntament,

8 de febrer del 2000, el Consell Escolar del centre dóna el vist-i-plau al calendari elaborat per la comissió dels cinquanta anys i s’ha treballat en la composició del comitè d’honor de l’aniversari,

5. L’ESCOLA DIOCESANA DE NAVÀS. (2000 – )

15 de març del 2000, Resolució per la qual es modifica l’autorització d’obertura del Centre i s’adapta la denominació del centre que passa a ser Escola Diocesana,

30 d’abril del 2000, VIIIa trobada d’APAS de la Federació d’Escoles Cristianes del Bisbat de Solsona a Navàs, amb un esmorzar al Col•legi Sant Josep, missa a Sant Cugat del Racó, visita al museu de la Colònia Vidal i dinar a l’Escola,

5.2 cel·lula per simular la vida real9 de maig del 2000, al taller mecànic s’ha fet la recepció dels aparell per a l’aula de Control Numèric. Aquesta inversió suposa la posada al dia en tecnologia de Regulació i Control. Per a l’estiu s’han programat sessions de formació per al professorat.

Curs 2000-2001, l’escola s’adhereix al programa Família Escola Acció Compartida del Secretariat de l’Escola Cristiana. Se celebra el cinquantè aniversari de la fundació de l’escola. Per segona vegada s’imparteixen a l’escola els cursos de preparació per a les proves d’accés als cicles formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior. L’escola ha fet una gran inversió per tal d’equipar els tallers amb màquines de control numèric amb una aula amb 12 llocs de treball d’aquesta tecnologia,

24 de novembre del 2000 . Claustre extraordinari per elegir per primera vegada un representant dels professors al Patronat de la Fundació Escola Diocesana de Navàs, nova titularitat del centre. Presideix Mons. Antoni Deig i Clotet , Bisbe de Solsona.

22 de desembre del 2000. es presenta el programa d’actes de celebració del 50è aniversari de la fundació de l’escola al claustre de professors. Prèviament havia estat aprovat pel Consell Escolar del Centre.