ENFOCAMENT PLURILINGÜE

Una aposta de centre on tot suma per millorar la competència comunicativa:

–        AICLE (Aprenentatges integrats de continguts en llengua estrangera)

–        TALLERS

  • KET, PET, FIRST
  • ALEMANY

–        Oferta 3a llengua estrangera: FRANCÈS

–        Participació en projectes europeus

–        Teatre en anglès

–        Concursos en anglès “The Fonix”